Sådan vælger du den bedste lønsikring

familie_loensikring_kf

Lønforsikringen er et ekstra sikkerhedsnet til dig, hvis du skulle blive ledig. Det er en forsikring, der betyder, at du rent økonomisk vil være stillet bedre, end hvis du skulle leve af dagpengene alene.

Hvad er lønsikring?

En lønsikring sikrer, at du mister så lidt af din sædvanlige løn som muligt. Med en lønsikring kan du bevare op til 80-90 pct. af din månedsløn, hvis du bliver ufrivilligt arbejdsløs. Der vil typisk være et maksimumbeløb for, hvad du kan få udbetalt pr. måned. Beløbet kan variere fra forsikringsselskab til forsikringsselskab.

Hvornår starter udbetalingen?

En lønsikring vil ofte have en karensperiode, som betyder, at du først kan få udbetalt penge fra forsikringen, når denne periode er udløbet, ligesom den normalt kun dækker udbetalinger i højst 12 måneder. I nogle selskaber kan du købe en udvidet dækning, så du fx kan få udbetalt erstatning fra din lønsikring i mere end 12 måneder eller med en kortere karensperiode, så udbetalingen starter hurtigere.

Hvor meget kan jeg få dækket og udbetalt?

Du kan højst få 90 % af din nuværende bruttoløn (ekskl. arbejdsmarkedsbidrag) udbetalt. Din bruttoløn er inkl. provision, bonus, fri bil og fri telefon. Husk du kan trække prisen for din lønsikring fra i skat.

Hvad dækker en lønsikring ikke?

En lønsikring dækker ikke, hvis du har grund til at tro, at du bliver arbejdsløs, når du køber forsikringen. En lønsikring dækker typisk heller ikke, hvis du selv siger op, eller hvis du mister dit arbejde, inden der er et vist antal måneder (typisk 9-12 måneder), fra du køber din lønsikring.